#HAP.
Hennep Aanpak Parkstad

branding | identity | logo | huisstijl | graphic design | print

Heerlen en Kerkrade gaan de georganiseerde criminaliteit bestrijden. De gezamenlijk aanpak is gericht op het tegengaan van de steeds verdergaande ondermijning van de bovenwereld. MANA heeft ‘het gezicht’ mogen bepalen van de communicatie. Een stijl die gezag mag uitstralen en de opsporingsambtenaren tools in handen geeft om de noodzakelijke controles uit te voeren.

Zo geven we de opsporinsambtenaren een beetje MANA (=bovennatuurlijke kracht) mee! Succes #HAP team!