Ahh… op die fiets

campagne | grafisch design | concept | website | social media | video | animatie | fotografie | editing | copywriting | content creatie | strategisch advies | communicatie-advies 

De Parkstad-gemeenten hebben met PALET (Parkstad Limburg EnergieTransitie) de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken is naast het beperken van energieverbruik ook het opwekken van duurzame energie nodig. “Energiemakers” (inwoners uit de eigen stad) fietsten per tandem de Toekomst Tour; een route langs verschillende duurzame initiatieven in Parkstad. MANA bedacht het concept, ontwikkelde de wervingscampagne “Ahh.. op die fiets!” en organiseerde alle etappes van de Toekomst Tour.